Tất cả sản phẩm

-8%
60,000₫ 65,000₫

Hồng Leo

60,000₫ 65,000₫

-91%
600,000₫ 6,500,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo

600,000₫ 6,500,000₫

-7%
50,000₫ 54,000₫

Trà Shan Tuyết

50,000₫ 54,000₫

-6%
75,000₫ 80,000₫

Nụ Tam Thất

75,000₫ 80,000₫

-17%
35,000₫ 42,000₫

Trà Atiso Đỏ

35,000₫ 42,000₫

-16%
38,000₫ 45,000₫

Trà Bạc Hà Min

38,000₫ 45,000₫

-12%
30,000₫ 34,000₫

Táo Đỏ Lát

30,000₫ 34,000₫

-19%
25,000₫ 31,000₫

Táo Đỏ

25,000₫ 31,000₫

-11%
55,000₫ 62,000₫

Hắc Kỷ Tử

55,000₫ 62,000₫

-13%
35,000₫ 40,000₫

Kỷ Tử

35,000₫ 40,000₫

-11%
40,000₫ 45,000₫

Hoa Đậu Biếc

40,000₫ 45,000₫

-11%
49,000₫ 55,000₫

Nụ Nhài

49,000₫ 55,000₫

-11%
55,000₫ 62,000₫

Bông Cúc

55,000₫ 62,000₫

-7%
42,000₫ 45,000₫

Trà Nụ Hồng

42,000₫ 45,000₫

-18%
42,000₫ 51,000₫

Bột Bạc Hà

42,000₫ 51,000₫

-58%
25,000₫ 60,000₫
-12%
22,000₫ 25,000₫
-11%
40,000₫ 45,000₫

Bột Tảo Xoắn Nhật

40,000₫ 45,000₫

-29%
15,000₫ 21,000₫
-17%
20,000₫ 24,000₫

Bột Trà Xanh

20,000₫ 24,000₫