Gia Vị Hạt

-33%
40,000₫ 60,000₫

Bột Hoa Hồi

40,000₫ 60,000₫

-18%
90,000₫ 110,000₫

Hạt Điều Màu

90,000₫ 110,000₫

-17%
2,500,000₫ 3,000,000₫

Hạt Dỏi

2,500,000₫ 3,000,000₫

-45%
300,000₫ 550,000₫

Hạt Đười Ươi

300,000₫ 550,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Mù Tạt

400,000₫ 550,000₫

-23%
300,000₫ 390,000₫

Hạt Mắc Khén

300,000₫ 390,000₫

-44%
250,000₫ 450,000₫

Hoa Hồi - Đại Hồi

250,000₫ 450,000₫

-30%
7,000₫ 10,000₫

Ngò Rí

7,000₫ 10,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Nhục Đậu Khấu

400,000₫ 550,000₫

-20%
400,000₫ 500,000₫

Nụ Đinh Hương

400,000₫ 500,000₫

-26%
250,000₫ 340,000₫

Thảo Qủa

250,000₫ 340,000₫

160,000₫
-20%
120,000₫ 150,000₫

Tiêu Xanh

120,000₫ 150,000₫