Sản phẩm mới

-11%
250,000₫ 280,000₫
-6%
450,000₫ 480,000₫

Bột Lá Bạc Hà

450,000₫ 480,000₫

-17%
250,000₫ 300,000₫

Cam Thảo

250,000₫ 300,000₫

-18%
45,000₫ 55,000₫
50,000₫
-8%
60,000₫ 65,000₫

Củ Kiệu

60,000₫ 65,000₫

-100%
0₫ 70,000₫

Củ Gừng Tươi

0₫ 70,000₫

-100%
0₫ 75,000₫

Hành Tím

0₫ 75,000₫

-45%
300,000₫ 550,000₫

Hạt Đười Ươi

300,000₫ 550,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Mù Tạt

400,000₫ 550,000₫

-7%
420,000₫ 450,000₫

Hoa Hồi - Đại Hồi

420,000₫ 450,000₫

-7%
250,000₫ 270,000₫

Kỷ Tử

250,000₫ 270,000₫

-4%
25,000₫ 26,000₫
-12%
600,000₫ 680,000₫

Lá Hương Thảo Sấy Khô

600,000₫ 680,000₫

0₫
-27%
400,000₫ 550,000₫

Nhục Đậu Khấu

400,000₫ 550,000₫

-36%
320,000₫ 500,000₫

Nụ Đinh Hương

320,000₫ 500,000₫

-100%
0₫ 70,000₫
-100%
0₫ 140,000₫
-21%
55,000₫ 70,000₫

Rau Kinh Giới

55,000₫ 70,000₫