Gia Vị Tây Bắc

-22%
2,500,000₫ 3,200,000₫

Bột Hạt Dổi

2,500,000₫ 3,200,000₫

0₫
-36%
1,600,000₫ 2,500,000₫

Hạt Dỏi

1,600,000₫ 2,500,000₫

-23%
300,000₫ 390,000₫

Hạt Mắc Khén

300,000₫ 390,000₫