Gia Vị Tạo Vị

-13%
140,000₫ 160,000₫

Bột Củ Sả

140,000₫ 160,000₫

-11%
250,000₫ 280,000₫
-11%
160,000₫ 180,000₫

Bột Hành Tím

160,000₫ 180,000₫

-11%
170,000₫ 190,000₫

Bột Hạt Dỏi

170,000₫ 190,000₫

-33%
40,000₫ 60,000₫

Bột Hoa Hồi

40,000₫ 60,000₫

-18%
550,000₫ 670,000₫

Bột Húng Quế

550,000₫ 670,000₫

-15%
350,000₫ 410,000₫

Bột Khổ Qua Rừng

350,000₫ 410,000₫

-6%
450,000₫ 480,000₫

Bột Lá Bạc Hà

450,000₫ 480,000₫

-10%
350,000₫ 390,000₫

Bột Lá Cari

350,000₫ 390,000₫

-29%
50,000₫ 70,000₫
-4%
650,000₫ 680,000₫

Bột Lá Hương Thảo

650,000₫ 680,000₫

-11%
250,000₫ 280,000₫

Bột Lá Mắt Mật

250,000₫ 280,000₫

-11%
160,000₫ 180,000₫

Bột Ớt Cay Chỉ Thiên

160,000₫ 180,000₫

0₫
-11%
250,000₫ 280,000₫
-7%
40,000₫ 43,000₫

Bột thảo quả

40,000₫ 43,000₫

-14%
180,000₫ 210,000₫

Bột Tiêu Đen

180,000₫ 210,000₫

-10%
280,000₫ 310,000₫

Bột Tiêu Trắng

280,000₫ 310,000₫

-16%
160,000₫ 190,000₫

Bột Tỏi

160,000₫ 190,000₫

-14%
180,000₫ 210,000₫

Bột Vỏ Quế

180,000₫ 210,000₫