Gia Vị Rau - Lá

-18%
550,000₫ 670,000₫

Bột Húng Quế

550,000₫ 670,000₫

-6%
450,000₫ 480,000₫

Bột Lá Bạc Hà

450,000₫ 480,000₫

-10%
45,000₫ 50,000₫

Hành Lá

45,000₫ 50,000₫

-14%
180,000₫ 210,000₫

Lá Bạc Hà

180,000₫ 210,000₫

-100%
0₫ 150,000₫

Lá Cà Ri Sấy Khô

0₫ 150,000₫

Hết hàng
0₫
-26%
70,000₫ 95,000₫

Lá Cẩm

70,000₫ 95,000₫

-20%
60,000₫ 75,000₫

Lá Cần Tây

60,000₫ 75,000₫

-4%
25,000₫ 26,000₫
-21%
55,000₫ 70,000₫

Lá Cỏ Ngọt

55,000₫ 70,000₫

0₫
-22%
35,000₫ 45,000₫

Lá Đinh Lăng

35,000₫ 45,000₫

-100%
0₫ 510,000₫

Lá Giang (Khô)

0₫ 510,000₫

-18%
180,000₫ 220,000₫

Lá Hương Thảo

180,000₫ 220,000₫

-12%
600,000₫ 680,000₫

Lá Hương Thảo Sấy Khô

600,000₫ 680,000₫

-16%
80,000₫ 95,000₫

Lá Mắc Mật

80,000₫ 95,000₫

0₫
-11%
55,000₫ 62,000₫

Lá Ngò Tàu

55,000₫ 62,000₫

-11%
40,000₫ 45,000₫

Lá Nguyệt Quế

40,000₫ 45,000₫

-20%
60,000₫ 75,000₫

Lá Rau Răm

60,000₫ 75,000₫