Sản phẩm bán chạy

-17%
120,000₫ 145,000₫

Bột Điều Màu

120,000₫ 145,000₫

-11%
250,000₫ 280,000₫
-11%
160,000₫ 180,000₫

Bột Ớt Chỉ Thiên

160,000₫ 180,000₫

-16%
160,000₫ 190,000₫

Bột Tỏi

160,000₫ 190,000₫

-17%
250,000₫ 300,000₫

Cam Thảo

250,000₫ 300,000₫

-73%
40,000₫ 150,000₫
-18%
45,000₫ 55,000₫
50,000₫
-100%
0₫ 70,000₫

Củ Gừng Tươi

0₫ 70,000₫

-17%
200,000₫ 240,000₫

Hành Tăm - Củ Nén

200,000₫ 240,000₫

-100%
0₫ 75,000₫

Hành Tím

0₫ 75,000₫

-100%
0₫ 110,000₫

Hạt Điều Màu

0₫ 110,000₫

-45%
300,000₫ 550,000₫

Hạt Đười Ươi

300,000₫ 550,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Mù Tạt

400,000₫ 550,000₫

-23%
300,000₫ 390,000₫

Hạt Mắc Khén

300,000₫ 390,000₫

-7%
420,000₫ 450,000₫

Hoa Hồi - Đại Hồi

420,000₫ 450,000₫

-7%
250,000₫ 270,000₫

Kỷ Tử

250,000₫ 270,000₫

-4%
25,000₫ 26,000₫
-12%
600,000₫ 680,000₫

Lá Hương Thảo Sấy Khô

600,000₫ 680,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Nhục Đậu Khấu

400,000₫ 550,000₫