Gia Vị Sấy Khô

-33%
40,000₫ 60,000₫

Bột Hoa Hồi

40,000₫ 60,000₫

-18%
550,000₫ 670,000₫

Bột Húng Quế

550,000₫ 670,000₫

-6%
450,000₫ 480,000₫

Bột Lá Bạc Hà

450,000₫ 480,000₫

-6%
300,000₫ 43,000₫

Bột thảo quả

300,000₫ 43,000₫

-14%
30,000₫ 35,000₫

Bột Trần Bì

30,000₫ 35,000₫

-14%
180,000₫ 210,000₫

Bột Vỏ Quế

180,000₫ 210,000₫

-17%
250,000₫ 300,000₫

Cam Thảo

250,000₫ 300,000₫

-73%
40,000₫ 150,000₫
-18%
45,000₫ 55,000₫
-10%
45,000₫ 50,000₫

Hành Lá

45,000₫ 50,000₫

-20%
60,000₫ 75,000₫

Hành Tím

60,000₫ 75,000₫

-18%
90,000₫ 110,000₫

Hạt Điều Màu

90,000₫ 110,000₫

-17%
2,500,000₫ 3,000,000₫

Hạt Dỏi

2,500,000₫ 3,000,000₫

-45%
300,000₫ 550,000₫

Hạt Đười Ươi

300,000₫ 550,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Mù Tạt

400,000₫ 550,000₫

-23%
300,000₫ 390,000₫

Hạt Mắc Khén

300,000₫ 390,000₫

-44%
250,000₫ 450,000₫

Hoa Hồi - Đại Hồi

250,000₫ 450,000₫

-7%
250,000₫ 270,000₫

Kỷ Tử

250,000₫ 270,000₫

-14%
180,000₫ 210,000₫

Lá Bạc Hà

180,000₫ 210,000₫

-26%
70,000₫ 95,000₫

Lá Cẩm

70,000₫ 95,000₫