Gia Vị Sấy Khô

-100%
0₫ 60,000₫

Bột Hoa Hồi

0₫ 60,000₫

-18%
550,000₫ 670,000₫

Bột Húng Quế

550,000₫ 670,000₫

-6%
450,000₫ 480,000₫

Bột Lá Bạc Hà

450,000₫ 480,000₫

300,000₫
-14%
30,000₫ 35,000₫

Bột Trần Bì

30,000₫ 35,000₫

-14%
180,000₫ 210,000₫

Bột Vỏ Quế

180,000₫ 210,000₫

-17%
250,000₫ 300,000₫

Cam Thảo

250,000₫ 300,000₫

-73%
40,000₫ 150,000₫
-18%
45,000₫ 55,000₫
-10%
45,000₫ 50,000₫

Hành Lá

45,000₫ 50,000₫

-100%
0₫ 75,000₫

Hành Tím

0₫ 75,000₫

-100%
0₫ 110,000₫

Hạt Điều Màu

0₫ 110,000₫

-36%
1,600,000₫ 2,500,000₫

Hạt Dỏi

1,600,000₫ 2,500,000₫

-45%
300,000₫ 550,000₫

Hạt Đười Ươi

300,000₫ 550,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Mù Tạt

400,000₫ 550,000₫

-23%
300,000₫ 390,000₫

Hạt Mắc Khén

300,000₫ 390,000₫

-7%
420,000₫ 450,000₫

Hoa Hồi - Đại Hồi

420,000₫ 450,000₫

-7%
250,000₫ 270,000₫

Kỷ Tử

250,000₫ 270,000₫

-14%
180,000₫ 210,000₫

Lá Bạc Hà

180,000₫ 210,000₫

-26%
70,000₫ 95,000₫

Lá Cẩm

70,000₫ 95,000₫