Gia Vị Quả

-73%
40,000₫ 150,000₫
-18%
45,000₫ 55,000₫
-100%
0₫ 110,000₫

Hạt Điều Màu

0₫ 110,000₫

-45%
300,000₫ 550,000₫

Hạt Đười Ươi

300,000₫ 550,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Mù Tạt

400,000₫ 550,000₫

-23%
300,000₫ 390,000₫

Hạt Mắc Khén

300,000₫ 390,000₫

-7%
420,000₫ 450,000₫

Hoa Hồi - Đại Hồi

420,000₫ 450,000₫

-7%
250,000₫ 270,000₫

Kỷ Tử

250,000₫ 270,000₫

0₫
-27%
400,000₫ 550,000₫

Nhục Đậu Khấu

400,000₫ 550,000₫

-36%
320,000₫ 500,000₫

Nụ Đinh Hương

320,000₫ 500,000₫

-33%
50,000₫ 75,000₫

Ớt Sừng Vàng Và Đỏ

50,000₫ 75,000₫

-100%
0₫ 70,000₫
-100%
0₫ 140,000₫
-11%
250,000₫ 280,000₫

Qủa Mắc Mật

250,000₫ 280,000₫

-26%
250,000₫ 340,000₫

Thảo Qủa

250,000₫ 340,000₫

160,000₫
-20%
120,000₫ 150,000₫

Tiêu Xanh

120,000₫ 150,000₫

-100%
0₫ 18,000₫