Gia Vị Quả

-20%
120,000₫ 150,000₫
-18%
45,000₫ 55,000₫
-20%
400,000₫ 500,000₫

Đinh Hương

400,000₫ 500,000₫

-18%
90,000₫ 110,000₫

Hạt Điều Màu

90,000₫ 110,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Đười Ươi

400,000₫ 550,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Mù Tạt

400,000₫ 550,000₫

-44%
250,000₫ 450,000₫

Hoa Hồi

250,000₫ 450,000₫

-7%
250,000₫ 270,000₫

Kỷ Tử

250,000₫ 270,000₫

-23%
300,000₫ 390,000₫

Mắc Khén

300,000₫ 390,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Nhục Đậu Khấu

400,000₫ 550,000₫

-14%
120,000₫ 140,000₫

Ớt Xiêm Xanh

120,000₫ 140,000₫

-29%
50,000₫ 70,000₫

Ớt Chỉ Thiên

50,000₫ 70,000₫

-33%
50,000₫ 75,000₫

Ớt Sừng Vàng Và Đỏ

50,000₫ 75,000₫

-11%
250,000₫ 280,000₫

Qủa Mắc Mật

250,000₫ 280,000₫

-26%
250,000₫ 340,000₫

Thảo Qủa

250,000₫ 340,000₫

160,000₫

Tiêu Lốp

160,000₫

-20%
120,000₫ 150,000₫

Tiêu Xanh

120,000₫ 150,000₫

-17%
15,000₫ 18,000₫