Gia Vị Đặc Sản

-100%
0₫ 60,000₫

Bột Hoa Hồi

0₫ 60,000₫

-6%
450,000₫ 480,000₫

Bột Lá Bạc Hà

450,000₫ 480,000₫

300,000₫
-14%
180,000₫ 210,000₫

Bột Vỏ Quế

180,000₫ 210,000₫

-17%
250,000₫ 300,000₫

Cam Thảo

250,000₫ 300,000₫

-8%
60,000₫ 65,000₫

Củ Kiệu

60,000₫ 65,000₫

0₫
-17%
200,000₫ 240,000₫

Hành Tăm - Củ Nén

200,000₫ 240,000₫

-100%
0₫ 75,000₫

Hành Tím

0₫ 75,000₫

-36%
1,600,000₫ 2,500,000₫

Hạt Dỏi

1,600,000₫ 2,500,000₫

-45%
300,000₫ 550,000₫

Hạt Đười Ươi

300,000₫ 550,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Mù Tạt

400,000₫ 550,000₫

-23%
300,000₫ 390,000₫

Hạt Mắc Khén

300,000₫ 390,000₫

-7%
420,000₫ 450,000₫

Hoa Hồi - Đại Hồi

420,000₫ 450,000₫

-14%
180,000₫ 210,000₫

Lá Bạc Hà

180,000₫ 210,000₫

-100%
0₫ 150,000₫

Lá Cà Ri Sấy Khô

0₫ 150,000₫

-20%
60,000₫ 75,000₫

Lá Cần Tây

60,000₫ 75,000₫

-4%
25,000₫ 26,000₫
-21%
55,000₫ 70,000₫

Lá Cỏ Ngọt

55,000₫ 70,000₫

-22%
35,000₫ 45,000₫

Lá Đinh Lăng

35,000₫ 45,000₫