Sản phẩm bán chạy

-23%
300,000₫ 390,000₫

Mắc Khén

300,000₫ 390,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Nhục Đậu Khấu

400,000₫ 550,000₫

-29%
50,000₫ 70,000₫

Ớt Chỉ Thiên

50,000₫ 70,000₫

-33%
50,000₫ 75,000₫

Ớt Sừng Vàng Và Đỏ

50,000₫ 75,000₫

-15%
35,000₫ 41,000₫

Sả Củ

35,000₫ 41,000₫

-12%
300,000₫ 340,000₫

Thảo Qủa

300,000₫ 340,000₫

-27%
80,000₫ 110,000₫

Tiêu Lốp

80,000₫ 110,000₫

-17%
150,000₫ 180,000₫

Tỏi

150,000₫ 180,000₫