Gia Vị Nấu CaRi

-10%
350,000₫ 390,000₫

Bột Lá Cari

350,000₫ 390,000₫

-16%
160,000₫ 190,000₫

Bột Tỏi

160,000₫ 190,000₫

-20%
120,000₫ 150,000₫

Lá Cà Ri

120,000₫ 150,000₫

-4%
25,000₫ 26,000₫

Lá Chanh Thái - Lá Trúc

25,000₫ 26,000₫