Trà Thảo Mộc

-11%
55,000₫ 62,000₫

Bông Cúc

55,000₫ 62,000₫

-91%
600,000₫ 6,500,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo

600,000₫ 6,500,000₫

-11%
55,000₫ 62,000₫

Hắc Kỷ Tử

55,000₫ 62,000₫

-11%
60,000₫ 45,000₫

Hoa Đậu Biếc

60,000₫ 45,000₫

-8%
60,000₫ 65,000₫

Hồng Leo

60,000₫ 65,000₫

-13%
35,000₫ 40,000₫

Kỷ Tử

35,000₫ 40,000₫

-7%
250,000₫ 270,000₫

Kỷ Tử

250,000₫ 270,000₫

60,000₫

Nụ Nhài

60,000₫

Hết hàng
75,000₫
-19%
25,000₫ 31,000₫

Táo Đỏ

25,000₫ 31,000₫

-12%
30,000₫ 34,000₫

Táo Đỏ Lát

30,000₫ 34,000₫

-17%
35,000₫ 42,000₫

Trà Atiso Đỏ

35,000₫ 42,000₫

-16%
38,000₫ 45,000₫

Trà Bạc Hà Min

38,000₫ 45,000₫

-13%
450,000₫ 520,000₫

Trà Hoa Cúc

450,000₫ 520,000₫

-7%
42,000₫ 45,000₫

Trà Nụ Hồng

42,000₫ 45,000₫

-7%
400,000₫ 430,000₫

Trà Nụ Hồng

400,000₫ 430,000₫

-7%
50,000₫ 54,000₫

Trà Shan Tuyết

50,000₫ 54,000₫