Gia Vị Sấy Khô

-19%
250,000₫ 310,000₫

Bột Tiêu Trắng

250,000₫ 310,000₫

-17%
250,000₫ 300,000₫

Cam Thảo

250,000₫ 300,000₫

-18%
45,000₫ 55,000₫
-100%
0₫ 70,000₫

Củ Gừng Tươi

0₫ 70,000₫

-100%
0₫ 75,000₫

Hành Tím

0₫ 75,000₫

-100%
0₫ 110,000₫

Hạt Điều Màu

0₫ 110,000₫

-45%
300,000₫ 550,000₫

Hạt Đười Ươi

300,000₫ 550,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Mù Tạt

400,000₫ 550,000₫

0₫
-7%
420,000₫ 450,000₫

Hoa Hồi - Đại Hồi

420,000₫ 450,000₫

-7%
250,000₫ 270,000₫

Kỷ Tử

250,000₫ 270,000₫

-4%
25,000₫ 26,000₫
-100%
0₫ 510,000₫

Lá Giang (Khô)

0₫ 510,000₫

0₫
-11%
40,000₫ 45,000₫

Lá Nguyệt Quế

40,000₫ 45,000₫

Hết hàng
0₫
-30%
7,000₫ 10,000₫

Ngò Rí

7,000₫ 10,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Nhục Đậu Khấu

400,000₫ 550,000₫