Gia Vị Sấy Khô

-11%
250,000₫ 280,000₫

Bột Lá Mắc Mật

250,000₫ 280,000₫

-19%
250,000₫ 310,000₫

Bột Tiêu Trắng

250,000₫ 310,000₫

-17%
250,000₫ 300,000₫

Cam Thảo

250,000₫ 300,000₫

-18%
45,000₫ 55,000₫
-21%
55,000₫ 70,000₫

Củ Gừng

55,000₫ 70,000₫

-20%
60,000₫ 75,000₫

Hành Tím

60,000₫ 75,000₫

-18%
90,000₫ 110,000₫

Hạt Điều Màu

90,000₫ 110,000₫

-45%
300,000₫ 550,000₫

Hạt Đười Ươi

300,000₫ 550,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Hạt Mù Tạt

400,000₫ 550,000₫

-44%
250,000₫ 450,000₫

Hoa Hồi - Đại Hồi

250,000₫ 450,000₫

-7%
250,000₫ 270,000₫

Kỷ Tử

250,000₫ 270,000₫

-14%
180,000₫ 210,000₫

Lá Chanh Thái - Lá Trúc

180,000₫ 210,000₫

0₫
-11%
40,000₫ 45,000₫

Lá Nguyệt Quế

40,000₫ 45,000₫

-30%
7,000₫ 10,000₫

Ngò Rí

7,000₫ 10,000₫

-27%
400,000₫ 550,000₫

Nhục Đậu Khấu

400,000₫ 550,000₫

-20%
400,000₫ 500,000₫

Nụ Đinh Hương

400,000₫ 500,000₫

0₫
-14%
60,000₫ 70,000₫

Ớt Chỉ Thiên

60,000₫ 70,000₫

-33%
50,000₫ 75,000₫

Ớt Sừng Vàng Và Đỏ

50,000₫ 75,000₫